Nedbel werkwijze | Het begint met luisteren

Een van onze kwaliteiten is goed luisteren. Naar de markt. Naar gemeenten, architecten, bedrijven, kopers en huurders. We inventariseren nauwkeurig de eisen, wensen, mogelijkheden. Horen zoveel mogelijk betrokkenen, wegen belangen. Zo ontstaat een helder beeld van een mogelijke ontwikkeling of herontwikkeling van vastgoed. Dat geeft het gewenste inzicht in mogelijke risico’s. Op basis van die informatie ontwikkelen we een plan op papier. In dit stadium zijn kwaliteit, financiële haalbaarheid en risicomanagement de belangrijkste criteria.

Duurzaamheid

Heel praktisch: duurzaam ontwikkelen betekent minder energie en minder grondstoffen gebruiken. Het is een keuze voor kwaliteit. Dat is beter voor de toekomst en beter voor het rendement.

Risicomanagement

Elk project moet positief bijdragen aan de woon- en/of werkomgeving. Dus: minimale overlast voor de omwonenden tijdens de ontwikkeling, maximale tevredenheid tijdens het gebruik en een goede opbrengst uit de exploitatie. Op basis van gegevens inventariseren we mogelijke risico’s en besluiten we hoe daarmee om te gaan.

Haalbaarheid

We ontwikkelen veelal voor eigen rekening en risico. Het einddoel kan verkoop zijn of langdurige exploitatie. Beide doelen vergen onze grote betrokkenheid. Omdat we risicodrager zijn, wordt elk plan grondig op haalbaarheid getoetst. Ook dat is een vorm van duurzaam denken en doen.