Nedbel werkwijze | Het begint met luisteren

Een van onze kwaliteiten is goed luisteren. Naar de markt. Naar gemeenten, architecten, bedrijven, kopers en huurders. We inventariseren nauwkeurig de eisen, wensen, mogelijkheden. Horen zoveel mogelijk betrokkenen, wegen belangen. Zo ontstaat een helder beeld van een mogelijke ontwikkeling of herontwikkeling van vastgoed. Dat geeft het gewenste inzicht in mogelijke risico’s. Op basis van die informatie ontwikkelen we een plan op papier. In dit stadium zijn kwaliteit, financiële haalbaarheid en risicomanagement de belangrijkste criteria.

Duurzaamheid

Heel praktisch: duurzaam ontwikkelen betekent minder energie en minder grondstoffen gebruiken. Het is een keuze voor kwaliteit. Dat is beter voor de toekomst en beter voor het rendement.

Risicomanagement

Elk project moet positief bijdragen aan de woon- en/of werkomgeving. Dus: minimale overlast voor de omwonenden tijdens de ontwikkeling, maximale tevredenheid tijdens het gebruik en een goede opbrengst uit de exploitatie. Op basis van gegevens inventariseren we mogelijke risico’s en besluiten we hoe daarmee om te gaan.

Haalbaarheid

We ontwikkelen veelal voor eigen rekening en risico. Het einddoel kan verkoop zijn of langdurige exploitatie. Beide doelen vergen onze grote betrokkenheid. Omdat we risicodrager zijn, wordt elk plan grondig op haalbaarheid getoetst. Ook dat is een vorm van duurzaam denken en doen.

photo-1496902526517-c0f2cb8fdb6a.jpeg
 

Ons team

Ons kleine team heeft grote ervaring met projectontwikkeling in België en Nederland. Die ervaring, kennis van de markt, is een belangrijk criterium voor onze medewerkers. Een ander criterium is betrokken willen zijn. Of het doel nu verhuur of verkoop is, we willen ons voor een groot aantal jaren kunnen verbinden aan onze projecten. Dus sturen we op kwaliteit en duurzaamheid. Van onze mensen verwachten we dat ze zich op die vlakken permanent willen onderscheiden.

 

NedBel diensten


Project-
ontwikkeling

NedBel Vastgoed en Realisatie realiseert vastgoed voor de lange termijn. Een substantieel deel van de projecten die we realiseren vormt na oplevering onderdeel van onze beleggingsportefeuille. Dit geeft onze opdrachtgevers de zekerheid dat we ontwikkelen met het oog op kwaliteit en duurzaamheid, omdat dit belangrijke sleutels zijn naar het gewenste rendement.

photo-1460317442991-0ec209397118.jpeg

Beheer

We geloven in de kwaliteit van wat we ontwikkelen. Daarom zijn we verhuurder van een belangrijk deel van de woningen en appartementen die we ontwikkelen.

photo-1476703993599-0035a21b17a9.jpeg

Beleggingen

NedBel Vastgoed en Realisatie beheert een beleggingsportefeuille met vastgoed in Nederland en België. De duurzame kwaliteit van de objecten draagt bij aan een goed rendement.

Bij Portefeuille in de navigatie vind je het complete overzicht.

photo-1506095246536-6a4eda280e2c.jpeg

Benieuwd naar onze aanpak in Nederland en België?

+31(0)40 213 39 04

info@nedbel.com.


Schermafbeelding 2019-03-28 om 13.11.18.png